Акти Центра

АКТИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (ПРАВИЛНИЦИ, ОДЛУКЕ, ПРОЦЕДУРЕ…)


Статут Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику


Извештај о раду Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику за 2023. годину


Програм рада Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику за 2024. годину

Програм рада Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику за 2023. годину


Од 2023. године Информатори о раду установа се израђују по новој методологији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности које можете погледати на линку.

Информатор о раду Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику за 2021. годину

Информатор о раду Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику за 2020. годину

Информатор о раду Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику за 2019. годину

Информатор о раду Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику за 2018. годину


Финансијски план за 2024. годину – Прва измена

Предлог 1. измене и допуне Финансијског плана за 2024. годину

Предлог 2. измене и допуне Финансијског плана за 2024. годину

Предлог Финансијског плана за 2024. годину и Финансијски план за 2024. годину


Финансијски извештај Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику за 2023. годину

Финансијски извештај Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику за 2022. годину

Финансијски извештај Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику за 2021. годину

Финансијски извештај Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику за 2020. годину

Финансијски извештај Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику за 2019. годину


Правилник о остваривању субвенције комуналних услуга

Правилник о измени и допуни Правилника о остваривању субвенције комуналних услуга

Правилник о набавкама Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Одлука Центра за социјални рад “Трстеник” – лице за заштиту података о личности

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

Процедура о поступању по примедбама и притужбама корисника Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику

Процедура за вршење пописа сталне комисије за попис и процену вредности имовине штићеника у Центру за социјални рад “Трстеник” у Трстенику

Упутство о управљању сукобом интереса у Центру за социјални рад “Трстеник” у Трстенику

Упутство о поступању са донацијама у Центру за социјални рад “Трстеник” у Трстенику