Акти Центра

АКТИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (ПРАВИЛНИЦИ, ОДЛУКЕ, ПРОЦЕДУРЕ…)


Статут Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику

Информатор о раду Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику за 2020. годину

Информатор о раду Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику за 2019. годину

Информатор о раду Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику за 2018. годину

Финансијски извештај Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику за 2020. годину

Финансијски извештај Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику за 2019. годину

Правилник о остваривању субвенције комуналних услуга

Правилник о измени и допуни Правилника о остваривању субвенције комуналних услуга

Правилник о набавкама Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Одлука Центра за социјални рад “Трстеник” – лице за заштиту података о личности

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

Процедура о поступању по примедбама и притужбама корисника Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику

Процедура за вршење пописа сталне комисије за попис и процену вредности имовине штићеника у Центру за социјални рад “Трстеник” у Трстенику

Упутство о управљању сукобом интереса у Центру за социјални рад “Трстеник” у Трстенику

Упутство о поступању са донацијама у Центру за социјални рад “Трстеник” у Трстенику