Вести 2014. год.

ДЕЦЕМБАР 2014. године

Ради превазилажења неповољних временских и других услова у којим живе корисници Центра за социјални рад, у сарадњи са Локалном самоуправом обезбеђена су новчана средства у износу од 8.000,00 динара за набавку и куповину дрва за огрев, које су исплаћене преко једнократне новчане помоћи. Предвиђена је исплата за укупно 150 лица, од којих већина живи сама, на сеоском подручју, без сродника.

Посредством Хуманитарне организације “Blythswood Care” из Шкотске, преко Хуманитарне организације “Љуби ближњега свога”, коју представља Армуш Драгиша из Врњачке Бање, Центар за социјални рад је организовао расподелу новогодишњих пакетића за децу корисника Центра, као и за сараднике у оквиру Локалне самоуправе. Подељено је преко 1000 пакетића и вредност појединачног пакета износи 30 евра. Захваљујући дугогодишњој и изузетно доброј сарадњи са г-дином Армуш Драгишом, Центар за социјални рад је обрадовао велики број деце, како ове, тако и претходних година. Такође, Центар намерава да настави сарадњу и са другим Хуманитарним организацијама, које су у протеклом периоду помагале угроженом становништву у Општини Трстеник.

Крајем децембра 2014. године у Центру за социјални рад “Трстеник” у Трстенику, започети су радови на реконструкцији терасе, подрума и постављању електричне платформе за улазак особа са инвалидитетом. Уговор о извођењу радова је закључен између Центра за социјални рад, кога заступа директор Драгојло Минић и групе понуђача “Constructor MIL D.О.О.” (носилац посла) и “Милошевић Д.О.О” (члан групе), са седиштем у Крушевцу, коју заступа директор носиоца посла Небојша Милић. Укупна вредност радова са ПДВ-ом износи 4.099.807,25 динара и предвиђено је да радови буду завршени у року од 45 календарских дана. Целокупна средства за извођење радова су обезбеђена од стране надлежног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а комплетан пројекат реконструкције Центра подржала је и Локална самоуправа Општине Трстеник. Центар за социјални рад се захваљује станарима зграде на подршци и разумевању, у ул. Живадина Апостоловића бр. 47, у оквиру које се налазе просторије Центра, током извођења радова и обавештава кориснике да се привремени улаз у Центар налази са супротне стране од улаза који је коришћен пре почетка радова.


МАЈ 2014. године

У мају 2014. године Општину Трстеник су погодиле незапамћене поплаве, које су обухватиле већи део приградског насеља Грабовац, затим села Богдање, Медвеђу, Оџаке, Велику Дренову, Прњавор, као и део ромског насеља Кожара. Запослени у Центру за социјални рад, на челу са директором, су активно учествовали у пружању помоћи угроженом становништву и збрињавању деце и старих и изнемоглих лица са поплављеног подручја.

Центар за социјални рад “Трстеник” у Трстенику је, осим редовних, учествовао и у ванредним активностима по налогу Кризног штаба Општине Трстеник и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Упоредо са тим је и контактирао хуманитарне организације и обезбеђивао хуманитарну помоћ од:

  1. Међународне организације за децу “Kinderdorf” из Немачке, преко фондације “СОС дечија села Србије” и “СОС дечије село Краљево”,
  2.  Хуманитарне организације “Blythswood Care” из Шкотске и “Љуби ближњега свога” из Врњачке Бање,
  3. Хуманитарне организације “Humedica” из Немачке.

Хуманитарна помоћ се састојала у грађевинском материјалу (резана грађа, ламинат, стиропор, гипсане табле…), пакети са основним животним намирницама (готова јела, уље, шећер, брашно, млеко, тестенине…), хигијенски пакети (средство за чишћење, детерџент, паста за зубе, сапун, купка…), као и лежај, плочице за купатило и бојлер. Ово је само део помоћи коју су испоручиле хуманитарне организације.

На следећим сликама се може видети какву је штету нанела поплава нашој општини, као и хуманост добрих људи који су помагали угроженом становништву у санирању последица од поплава.