Category Archives: Uncategorized

 

Драги посетиоци,
Добро дошли на интернет презентацију
Центра за социјални рад “Трстеник”
у Трстенику.

Центар за социјални рад је институција поливалентног типа коју оснива општина. Она има јавна овлашћења у области решавања о правима грађана из области социјалне заштите, остваривања улоге органа старатељства, превентивних делатности као и праћења и проучавања социјалних проблема. Функције центра за социјални рад укључују и остваривање социотерапијских услуга и третмана широког спектра социопатолошких поремећаја различитих категорија корисника. Стручна организација у центру за социјални рад заснива се на стандардима и етици социјалног рада, уз учешће стручњака различитих профила: социјалних радника, психолога, педагога, правника, а по потреби и других стручњака.

На овом месту можете пронаћи одговоре како да најефикасније остварите своја права из области социјалне и породично-правне заштите, као и основне информације о самом Центру и његовом раду.

Можете сазнати више о:

  • свим услугама које пружа Центар за социјални рад,
  • томе каква је процедура приликом развода брака, усвајања деце, смештаја у установе социјалне заштите, заштите од насиља у породици, остваривања права на различите врсте материјалне помоћи породици и др.
  • која вам је документација потребна за остваривање различитих врста помоћи и који су рокови предвиђени за одлучивање по захтеву.