ЈН 2014. година

Јавне набавке Центра за социјални рад “Трстеник”

Година: 2014.


Наручилац: Центар за социјални рад “Трстеник”
Број јавне набавке: 1/2014
Предмет јавне набавке: Реконструкција терасе, подрума и постављање електричне платформе за улаз инвалидних лица у ЦСР Трстеник
Врста предмета јавне набавке: Радови
Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Рок за подношење понуде: 20.10.2014. год.
Датум објављивања: 02.10.2014. год.

Преузмите документацију:

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

Питања понуђача и одговори:  

Одговор на питање, преговарачки поступак без објављивања позива, понуђача бр. 1 (објављено дана 09.10.2014.год.)
Одлука о додели уговора (објављено дана 29.10.2014.год.)
Обавештење о закљученом уговору (објављено дана 20.11.2014.год.)


Наручилац: Центар за социјални рад “Трстеник”
Број јавне набавке: 1/2014
Предмет јавне набавке: Реконструкција терасе, подрума и постављање електричне платформе за улаз инвалидних лица у ЦСР Трстеник
Врста предмета јавне набавке: Радови
Врста поступка јавне набавке: Отворени
Рок за подношење понуде: 08.09.2014. год.
Датум објављивања: 08.08.2014. год.

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Питања понуђача и одговори:  

Одговор на питање понуђача бр. 1 (објављено дана 29.08.2014.год.)
Обавештење о обустави поступка (објављено дана 10.09.2014.год.)