Документација

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ПОРОДИЧНО-ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ

Усвојење

Новчана социјална помоћ, Захтев за остваривање права на НСП, подаци о члановима породице уз захтев за остваривање права на НСП

Једнократна новчана помоћ (уз захтев обавезно доставити неопходне доказе који су наведени на другој страни обрасца)

Захтев за остварење права на једнократну новчану помоћ

Право на додатак за помоћ и негу другог лица, оцена – степен телесног оштећења (увећан додатак за туђу негу и помоћ) и оцена радне способности, потребна документација за остваривање права на заостале, доспеле, а неисплаћене рате за ТНП

Хранитељство

Право на смештај у установу социјалне заштите или другу породицу

Старатељство

Захтев за издавање уверења о признавању права на субвенцију комуналних услуга

Захтев за издавање уверења/потврде

Право на посебну новчану накнаду у виду доживотног месечног примања у висини најниже пензије у осигурању запослених