Документација

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ПОРОДИЧНО-ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ

Усвојење

Новчана социјална помоћ, Захтев за остваривање права на НСП, подаци о члановима породице уз захтев за остваривање права на НСП

Једнократна новчана помоћ (уз захтев обавезно доставити неопходне доказе који су наведени на другој страни обрасца)

Право на додатак за помоћ и негу другог лица, оцена – степен телесног оштећења (увећан додатак за туђу негу и помоћ) и оцена радне способности, потребна документација за остваривање права на заостале, доспеле, а неисплаћене рате за ТНП

Хранитељство

Право на смештај у установу социјалне заштите или другу породицу

Старатељство

Захтев за издавање уверења о признавању права на субвенцију комуналних услуга

Захтев за издавање уверења/потврде

Право на посебну новчану накнаду у виду доживотног месечног примања у висини најниже пензије у осигурању запослених

Захтев за издавање уверења о испуњености услова за остваривање права на родитељски додатак