ЈН 2016. година

Јавне набавке Центра за социјални рад “Трстеник”

Година: 2016.


Наручилац: Центар за социјални рад “Трстеник”
Број јавне набавке: 1/2016
Предмет јавне набавке: Куповина службеног путничког аутомобила
Врста предмета јавне набавке: Добра
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуде: 30.11.2016. год.
Датум објављивања: 22.11.2016. год.

Преузмите документацију:

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору