ЈН 2015. година

Јавне набавке Центра за социјални рад “Трстеник”

Година: 2015.


У 2015. години није било јавних набавки велике, ни мале вредности. Све што је набављано, вршено је по правилима о набавкама путем наруџбенице.