О нама

Центар за социјални рад „Трстеник“ у Трстенику основала је Скупштина Општине Трстеник, решењем бр. 06-2605/15 од 19. 02. 1966. године

Центар је уписан у регистар Окружног Привредног суда у Крагујевцу УС бр. 347/66 од 11. 07. 1966. године у регистарском листу бр. 244 на страни 487 књига II, односно у судски регистар Привредног суда у Краљеву ЕФИ 1783/78. Новим Законом о удружењима Центар је био у обавези да усклади своју делатност, односно шифру делатности, што је учинио код Привредног суда у Краљеву.

Центар обавља делатност, односно послове којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање њихових потреба – услуга утврђених законом и подзаконским актима у области социјалне заштите, породично-правне заштите и других закона, а који се тичу система социјалне заштите.

Из напред наведеног јасно се утврђује место и улога Центра за социјални рад, као установе од посебног друштвеног интереса, а нарочито у социјалној заштити, који методама ангажовања стручњака различитих струковних профила (социјалног радника, правника, педагога, психолога и др.) помаже појединцу и породици.

Данас, програм Центра, реализује 17 радника, од којих су 6 социјалних радника, 3 правника, психолог, педагог, 2 радника на административно-финансијским пословима, 1 радника на техничким пословима, информатичар, обезбеђење и директор. Напомињемо да је просечна старост радника у Центру за соцјални рад “Трстеник” 40 година, као и то да су сви стручни радници лиценцирани (12).

Центар за социјални рад “Трстеник” у Трстенику је добитник прве Републичке Повеље Удружења стручних радника социјалне заштите Републике Србије (2007. год.), Златног знака Црвеног крста Србије, прве Републичке награде у категорији појединаца (Драгојлу Минићу) за ванредни допринос развоју социјалне заштите за 2018. годину, као и многобројне дипломе, захвалнице и повеље за успешан рад у систему социјалне заштите.

Центар за социјални рад “Трстеник” у Трстенику имао је и има изузетну сарадњу са хуманитарним организацијама, а нарочито са организацијом “Blythswood Care” из Шкотске и “Љуби ближњега свога” из Врњачке Бање. Посредством наведених донатора је за кориснике Центра обезбеђивано и обезбеђују се ортопедска помагала за кориснике (инвалидска колица, медицинске кревете, декубитарне душеке, штаке, ходалице…), памперс пелене, гардеробу, храну, хигијену.