Организација и службе

Радно време Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику је од 7.00 до 15.00 часова сваког радног дана у недељи, с тим што је за стручне раднике радно време од 7.00 до 14.30 часова.

Новом унутрашњом организацијом рада Центра, осим петодневне радне недеље, омогућује се грађанима да 24 сата имају приступ услугама и неодложним интервенцијама. Услуге социјалне заштите се организују као услуге за децу, младе и породицу, као и услуге за одрасле и старе. У ситуацијама које угрожавају живот, здравље и развој особе, ради осигурања безбедности, услуге се обезбеђују током целе недеље, независно од радног времена, у виду неодложних интервенција.

Како бисмо благовремено и правовремено одговорили потребама корисника за неодложним интервенцијама, Центар за социјални рад организује дежурства. Сваког радног дана, по завршетку радног времена, од 15.00 до 7.00 часова наредног дана, дежуран је један стручни радник. Дежурство викендом се одвија по унапред утврђеном распореду. Организовањем пасивног дежурства се обезбеђује несметани приступ услугама када је неопходно предузимање хитних мера интервенције. Дежурство подразумева да дежурни радник интервенише по позиву корисника и/или полиције, других државних органа, искључиво и само ако се неко лице нађе у стању социјалне потребе (ако је животно угрожено, ако се догодило насиље у породици, ако је лице нађено на улици, а дезоријентисано је…).

Стручни радници Центра за социјални рад се циклично смењују у дежурству на недељу дана.

Вршилац дужности директора Центра за социјални рад је Владимир Антић, дипл. правник.