Контакт

Центар за социјални рад “Трстеник”
ул. Светог Саве бр. 51
37240 Трстеник

Матични број: 07155093
ПИБ: 101306649
Шифра делатности: 8899
(Остала непоменута социјална заштита без смештаја) 
телефон:
037 712 320
037 713 189
063 119 10 51
email:
trstenik.csr@minrzs.gov.rs
csrtrstenik@gmail.com

Пишите нам похвале, примедбе, сугестије… у контакт форми испод…