Вести 2023. год.

СЕПТЕМБАР 2023. год.

ОБУКА: УЛОГА ЦЕНТАРА У ПРЕЛИМИНАРНОЈ ИДЕНТИФИКАЦИЈИ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Дана 11.9.2023. године, Центар за социјални рад у Трстенику био је домаћин обуке на тему “Улога центара у прелиминарној идентификацији жртава трговине људима”, а у организацији Центра за заштиту трговине људима из Београда и ОЕБС-а.
Обуку су реализовали стручњаци са дугогодишњим искуством рада на заштити ове осетљиве групације лица, Сања Савић, мастер специјални педагог и мастер социјалног рада и Ђорђе Доганчић, а прилику да унапреде своја знања у овој области имали су, поред стручних радника ЦСР у Трстенику и запослени у ЦСР Краљево и Врњачка Бања, Дома за децу и омладину “Јефимија” из Крушевца и Општинске управе у Трстенику.
Реализована обука имала је за циљ да учесници стекну вештине препознавања ризика од изложености овој негативној друштвеној појави помоћу специјалних индикатора и благовремено реагују у раној фази врбовања жртава трговине људима.

ФЕБРУАР 2023. год.

ФЕСТИВАЛ ПРАВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 2023 – Лесковац 23. и 24. 2. 2023. год.

В. Д. директора Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику, Владимир Антић, са својим запосленима присуствовао је дводневној конференцији на којој су обрађене значајне теме у оквиру људских права и имали су привилегију разговарати и размењивати знања и искуства са г. Игором Јурићем, директором Центра за несталу и злостављану децу, највећим заговорником увођења “Amber alert” система, који ће несумњиво створити безбедније услове за раст и развој наше деце.
Такође, своја искуства пренео нам је и г. Вилко Кобл, директор Коморе социјалне заштите Словеније са којим је договорена даља сарадња и потенцијална посета нашем Центру.
Фестивалу у организацији УПСЗ “Аргумент ” и Коморе социјалне заштите РС, додатни квалитет дали су Јелена Стојановић, заменица заштитника грађана, државни секретари Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства за бригу о породици и демографију, сјајни панелисти Биљана Купрешанин из Градског центра за социјални рад у Београду, Сања Савић из Центра за заштиту жртава трговине људима и још много других колега због којих је овај Фестивал оправдао сва очекивања.
Другог дана Фестивала своје радове у области остварености људских права представили су координатори и представници секција правне подршке чланству Удружења Аргумент, као и други еминентни стручњаци из области социјалне заштите, међу којима су и запослени у ЦСР Трстеник:
✔️ Александар Минић, мастер правник, са темом: „Стање и степен остварености права ОСИ у систему социјалне заштите – дискриминаторска законска решења“ и
✔️ Јован Павловић, дипл. соц. радник, са темом: „Право корисника и јавности на потпуну информисаност и препреке у остваривању, (Професионализација представљања установа социјалне заштите и значај “PR“-а)“.