Вести 2021. год.

ОКТОБАР 2021. године

ПОЧЕТАК РАДА УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ “АРГУМЕНТ”

Дана 06. 10. 2021. године у сали за састанке Центра за социјални рад у Ужицу, одржан је први радни састанак Удружења правника социјалне заштите “Аргумент” у оснивању. Домаћин састанка била је директорка Центра за социјални рад у Ужицу, Ана Урошевић.

Првом радном састанку, осим директорке ЦСР Ужице, присуствовали су правници из система социјалне заштите:
1. Предраг Момчиловић, директор Центра за социјални рад Лесковац,
2. Игор Бошњаковић, запослен у Градском центру за социјални рад Београд,
3. Владимир Антић, заменик директора Центра за социјални рад “Трстеник”,
4. Јулија Поповић, руководилац службе Центра за социјални рад Ужице и
5. Александар Минић, Центар за социјални рад Трстеник.

Значајно учешће и пун допринос у припреми и реализацији самог састанка, дали су путем телефонске и писане комуникације и Милош Стевановић, дипл. правник у Центру за социјални рад Лесковац, Маја Врећа, секретар у Комори социјалне заштите и Владимир Ђоковић, дипл. правник у Герoнтолошком центру Матарушка Бања, који су оправдали свој изостанак.

Тема састанка је била између осталог и израда оснивачких аката удружења, разматрање циљева и делатности удружења, као и успостављање сарадње са другим удружењима, надлежним министарствима, невладиним организацијама, а све у циљу унапређења и развоја система социјалне заштите кроз унапређење стручних компетенција правника у систему социјалне заштите!

На крају радног састанка, формулисани су закључци и подељена задужења између учесника састанка, оквирно одређен термин другог радног састанка, а све у циљу што скоријег оснивања Удружења правника социјалне заштите “Аргумент”!


МАРТ 2021. године

САОПШТЕЊЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Асоцијација центара за социјални рад издала је саопштење за медије које говори о случају измештања деце из једне породице, који је последњих дана у фокусу јавности, а чији су актери стручни радници центра за социјални рад. Оваквим вестима сви су истински уздрмани и дубоко потресени, а јавност непотпуно и тенденциозно информисана. Без  намере да пошто-пото оправдамо поступања колега, за која је евидентно да садрже извесне пропусте, морамо истаћи да у трци за гледаношћу и сензационализмом, неке медијске куће и њихови новинари дају себи за право да урушавају углед племените и помажуће професије каква је социјални рад, те у целости преносимо саопштење Асоцијације:

„Последњих дана у фокусу јавности је случај измештања деце из једне породице, чији су актери стручни радници центра за социјални рад. Без обзира где радимо, чиме се бавимо и где живимо, оваквим вестима сви смо истински уздрмани и дубоко потресени. Без икакве намере да на било који начин оправдамо оваква понашања запослених у социјалној заштити, за које смо сагласни да је недопустиво, морамо истаћи да у трци за гледаношћу и сензационализмом, неке медијске куће и њихови новинари дају себи за право да урушавају углед племените и помажуће професије каква је социјални рад.

У циљу правилног информисања грађана, Пословно удружење Асоцијација Центара за социјални рад Србије, обавештава јавност о низу других чињеница које се односе на рад центара за социјални рад, а појединачним поступањима и пропустима у раду, бавиће за то надлежне институције.

Свакодневно се суочавајући са најкомплекснијим деловима и проблемима једног друштва, систем социјалне заштите, а са њим и центри за социјални рад имају изузетно одговоран задатак.

У Републици Србији постоји 170 центара за социјални рад у којима је запослено скоро 1800 стручних радника, који се ( 24 сата у дану, 365 дана у години ) брину о скоро 7 милиона становника. У протеклој години на евиденцији центара за социјални рад било је око 800.000 људи којима је био потребан неки од облика помоћи или услуга из домена социјалне заштите.

У обављању послова из своје надлежности Центри за социјални рад имају двоструку улогу – помажућу и извршилачку, које увек иду заједно – „руку под руку“. Са једне стране Центри су одговорни према корисницима које треба да заштите, а са друге стране одговорни су да спроводе законе, прописе, норме, судске одлуке. Извршне улоге, Центри за социјални рад обављају у најбољем интересу корисника и понекад рестриктивне мере имају своје објашњење, појашњење и своју аргументацију. Наравно, јавност најчешће није упозната са овим аргументима, већ свој суд о поступцима и одлукама центара за социјални рад доноси на основу новинских натписа, телевизијских емисија и незаконитог снимања.

Због диверзитета надлежности и великог броја овлашћења који су делегирани центрима за социјални рад, чини се да су то институције које носе једну од највећих одговорности у нашем друштву, нарочито јер се Центри баве најосетљивијим питањима једног друштва, а то је породично-правна заштита. Нажалост, оваква врста одговорности носи и своје негативне стране, а то је да су центри за социјални рад стално под лупом јавности и стално на удару сензационалистичких вести.

„Задирање“ у породицу увек са собом носи ризик да једна страна буде незадовољна, а културни контекст отвара све веће могућности да се незадовољство, било оправдано или не, јавно износи, пласира, без осећања одговорности за откривање идентитета деце, жртава и сл. чиме се наноси ненадокнадива штета управо онима који су најосетљивији и најугроженији. Са друге стране док је незадовољство појединца и масе јавно, принцип „чувања службене тајне“ и „заштита података о кориснику“, намећу потребу да незадовољство стручних радника оваквим третманом у медијима буде ћутање. При томе, не смемо заборавити да су стручни радници и сами често изложени претњама у директним контактима, у јавности, на друштвеним мрежама и да су означени као „мете“. Пре само неколико дана били смо сведоци још једног физичког напада на колегиницу из Центра, коју је незадовољна странка напала и нанела озбиљне повреде. Медији се осим информативно, најчешће оваквим вестима не баве и не извештавају, овакве вести нису им занимљиве и вероватно не доприносе тиражу њихових гласила.

Од 2014.године, када је Влада РС донела уредбу о забрани запошљавања, драстично су смањени капацитети центара за социјални рад. Број стручних радника бележи своје најмање бројке. За разлику од тога, број грађана којима је потребна помоћ и подршка система социјалне заштите, константно расте. Здравствена криза се прелила и на све друге секторе, па су се тако и ресурси којима систем социјалне заштите располаже, значајно смањили.  Све ово допринело је да појединачни пропусти који се дешавају и у другим системима, постану озбиљнији и видљивији, а наша јавност у овом систему не допушта пропусте.

Растрзани између локалне и републичке власти, центри за социјални рад „дишу на шкрге“ и сви се питамо која је граница издржљивости, стрпљења и толераниције. Тенденциозни медијски натписи и емисије на ТВ станицама, не доприносе објашњењу и разјашњењу. Напротив, овакво извештавање доприноси томе да се у јавности ствара слика да су центри за социјални рад својеврсни „отимачи деце“ и криминалци и да у центрима раде само необразовани и неедуковани социјални радници.

Јавност мора да зна да у Центрима за социјални рад послове обављају високообразовани, стручни и едуковани стручњаци различитих профила: социјални радници, психолози, педагози, специјални педагози, правници, социолози, андрагози и други, који сви заједно раде за добробит својих суграђана, у корист деце, одраслих, старих и инвалидних лица, жртава насиља и др.

Због свега наведеног, подсећамо новинаре и ширу јавност да свака прича има две стране, а да снимци, текстови, гостовања истргнута из контекста не говоре много о позадини свега. Молимо медије да приликом пласирања информација из области породично-правне заштите, покушају да чују и другу страну, да саслушају представнике из система социјалне заштите и центара за социјални рад и да се са нарочитом пажњом опходе према заштити права детета као и према заштити приватности појединца и породице.

Апсолутно смо сагласни да јавност има право да добије информације о поступању јавних служби и управо зато је важно да пласиране информације буду истините и правовремене. Такође, указујемо и на терминологију која се користи када се говори о темама везаним за социјалну заштиту, јер центри за социјални рад нису „социјални“, новчана социјална помоћ није „социјала“,  а корисници нису „заостали“, „ретардирани“ и „нерадници“, већ су то грађани којима је у неком периоду њихових  живота потребна подршка институција. Коришћењем ових израза у извештавању медија слаби се поверење грађана у рад Центара за социјални рад што може утицати на правовремено обавештавање, квалитет сарадње као и свеукупну заштиту ризичних група.

Јавни интерес за бригу о деци и породицама је велики, што потврђује и простор у медијима који заузимају чланци о овим темама. Због тога је одговорно новинарство и одговоран рад центара за социјални рад од изузетног значаја.

Уверени смо да једино заједничким снагама можемо заштитити наше грађане на најбољи могући начин, а јавности дати одмерену и истиниту информацију.“

 Асоцијација Центара за социјални рад Србије


ФЕБРУАР 2021. године

Обележавање јубилеја 55 година Центра за социјални рад “Трстеник”

Поводом јубилеја, 55 година од оснивања Центра за социјални рад у Трстенику, дана 19. 02. 2021. године, обележен је дан Центра. Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, овај значајан дан обележен је радно у кругу запослених и одржавањем заједничке седнице Управног и Надзорног одбора Центра.
Нарочити куриозитет представља чињеница да је тим поводом на задовољство радника Центра, исти посетила председница општине Трстеник, Милена Турк. Запосленима је том приликом пожелела даљи успешан рад, истакла Центар као једну од најзначајнијих установа у Трстенику, као и установу која је репер, не само у региону, већ и на нивоу читаве Србије. Уз речи које импонују, али и обавезују, директору, Драгојлу Минићу је уручила пригодан поклон, уметничку слику са мотивима Трстеника и реплику Кнегиње Милице, симбола и заштитнице Трстеника, показујући на тај начин да ће Центар и убудуће имати подршку локалне самоуправе.
Треба напоменути да је ово први пут да неки од председника општине Трстеник присуствује обележавању дана Центра, а да је исказана жеља и иницијатива председнице да лично честита овај дан запосленима, мотив више да Центар ради боље и више у најбољем интересу корисника.
Више о догађају можете погледати на YouTube каналу медијског партнера Центра, Телевизије Трстеник.