Вести 2017. год.

ЈУН 2017. године

Дивчибаре, 31.05. и 01.06.2017. Након расправе на Дивчибарама, на стручном скупу одржаном (31. мај до 1. јун 2017. у организацији Удружења стручних радника социјалне заштите и Асоцијације центара за социјални рад), а у вези садржине и форме мишљења дежурног радника Центра за социјални рад за случај да полицијски службеник затражи мишљење ради израде процене ризика у поводу пријаве насиља у породици, а након консултација са стручњацима из Правосуђа неформално је заузет став  да:

  • дежурни стручни радник на захтев полицијског службеника за доставу мишљења, пре доставе мишљења треба да изврши увид у електронску базу података Центра за социјални рад  и мејлом или поруком са службеног мобилног телефона обавести полицијског службеника да се именовани за кога се тражи мишљење не налази у бази података Центра или да се налази евидентиран као, примера ради: насилник, корисник новчане социјалне помоћи, као странка у бракоразводном поступку и др.

Било би пожељно да у почетку примене Закона о спречавању насиља у породици дежурни радник Центра буде радник са знањем из ове проблематике.

Тим стручњака из система социјалне заштите и правосуђа (окупљен у оквиру реализације пројекта Удружења „Јачање капацитета сарадника у социјалној заштити“) сматра да би било упутно одговарајућим Упутством или инструкцијом накнадно дефинисати процедуру и садржај „мишљења“ које полицијски службеник може затражити од представника органа старатељства у ситуацији пријаве могућег насиља у породици, а у склопу примене Закона о спречавању насиља у породици.


АПРИЛ 2017. године

ЕТИЧКЕ ДИЛЕМЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Лесковац, 20.04.2017. У Центру за стручно усавршавање у образовању, у циљу промоције Кодекса професионалне етике, одржан је једнодневни стручни скуп и едукација без провере знања, на тему етичких дилема у социјалној заштити. О регулаторним механизмима у очувању и унапређењу система квалитета у социјалној заштити, презентацију је одржала директорка Коморе социјалне заштите Србијанка Ђорђевић. Кодекс професионалне етике је кроз презентацију представио Предраг Момчиловић, дипл. правник у Центру за социјални рад у Лесковцу, у својству члана Етичког одбора. Такође, учесницима скупа су представљена два случаја из праксе Етичког одбора Коморе социјалне заштите, које је изложио Владимир Антић, дипл. правник Центра за социјални рад у Трстенику, у својству члана Етичког одбора. Скупу су се одазвали стручни радници установа социјалне заштите из Јабланичког, Пчињског и Топличког округа.


ДРУГИ СТРУЧНИ СКУП – ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА

Трстеник, 13.04.2017. У Центру за социјални рад „Трстеник“ у Трстенику је одржан једнодневни стручни скуп – Панел дискусија са актуелним и заједничким темама из система социјалне заштите и правосуђа у организацији Удружења стручних радника социјалне заштите Републике Србије уз подршку надлежног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

На тему „Имовинске одговорности за другог – правни основ и субјекти одговорности“, говорио је др Илија Зиндовић, судија Апелационог суда у Крагујевцу. О координацији и поступању државних органа и установа у спречавању насиља у породици и пружању заштите и подршке жртвама насиља у породици, реферисала је Тања Павловић Недељковић, судија Апелациног суда у Крагујевцу. О трећој теми која се односила на утврђивање зрелости малолетника у казненим поступцима, говорио је др Драган Обрадовић, судија и акредитовани тренер Правосудне академије за обуку судија, тужиоца, адвоката и полицајаца. Осим напред наведених тема, на стручном скупу се дискутовало и о ситуацијама када се стручни радници центара за социјални рад саслушавају у својству сведока, у кривичним и парничним поступцима, о трошковима вештачења у парничним поступцима као и о плаћању судских такси од стране центара у поступцима које покрећу код Суда. Позиву за учешће на стручном скупу су се одазвали представници надлежног Министарства, Републичког завода за социјалну заштиту, Коморе социјалне заштите и представници више Центара за социјални рад. Скупу су присуствовали и представници полиције у Трстенику, судије Основног суда у Трстенику и Вишег јавног тужилаштва у Крушевцу.

На основу излагања и интерактивног радa свих учесника, донети су закључци који могу бити основ за уједначавaње судске праксе у заједничким предметима правосуђа и социјалне заштите и бити основ за измену и допуну појединих закона и подзаконских аката.


МАРТ 2017. године

ПРЕДАВАЊЕ У ВЕЗИ СА УТВРЂИВАЊЕМ ЗРЕЛОСТИ МАЛОЛЕТНИКА

Трстеник, 27.03.2017. године: У просторијама Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику одржано је прво предавање акредитованог тренера Правосудне академије за обуку судија, тужилаца и полицајаца, Обрадовић Драгана. Тема овог скупа била је указивање стручним радницима Центра за социјални рад на могућности утврђивања зрелости у казненим поступцима са примерима из судске праксе. Наставак предавања на ову тему је планиран за 13. април 2017. године, када се очекује и учешће представника тужилаштва, судства и полиције у Трстенику.


 ФЕБРУАР 2017. године

Трстеник, 03.02.2017. године: Државни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, г-дин Драган Тодоровић посетио је општину Трстеник и Центар за социјални рад “Трстеник” у Трстенику. У разговору са председником Општине, директором Центра и запосленима истакао је важност система социјалне заштите и овом приликом уручио кључеве новог службеног аутомобила марке Опел Астра. Најавио је да ће Министарство у наредном периоду чинити напоре да побољша материјалне и радне услове центара за социјални рад у Републици Србији.