Контакт

Центар за социјални рад “Трстеник”

ул. Живадина Апостоловића бр. 47

37240 Трстеник

 

Матични број: 07155093

ПИБ: 101306649

Шифра делатности: 8899

(Остала непоменута социјална заштита без смештаја) 

 

Рачун Буџета Републике: 840-167661-90

Подрачун сопствених прихода: 840-167667-72

Подрачун за помоћ социјално угроженом становништву: 840-981761-56

 

телефон:

037/712-320

063/119-10-51

 

факс:

037/713-189

 

email:

trstenik.csr@minrzs.gov.rs

csrtrstenik@gmail.com

csr_trstenik@ptt.rs (рачуноводство)