Актуелне вести

МАРТ 2020. године

Инструкција ресорног Министарства и одлука
о проглашењу болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу

На основу инструкције Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту, број 500-01-2/2020-09 од 10.03.2020. године, Центар за социјални рад “Трстеник” је дужан да исту, као и Одлуку о проглашењу болести COVID-19 објави на својој web страници:

Инструкција ресорног Министарства о поступању у вези тренутне епидемиолошке ситуације у Републици Србији

Одлука ресорног Министарства о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу


ФЕБРУАР 2020. године

Унапређење квалитета социјалне заштите кроз подизање стручних капацитета запослених – Обнова лиценци стручних радника Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику

Запослени стручни радници Центра за социјални рад у Трстенику, успешно су завршили шестогодишњи процес прикупљања бодова ради обнове лиценци. Наиме, свих 11-оро стручних радника Центра, који су поднели захтев за обнову лиценце, испунили су услове за обнову лиценце за обављање правних, основних стручних послова, а обезбеђене су и 3 лиценце за обављање супервизијских послова. Процес испитивања испуњености услова за обнову лиценци спровела је стручна служба Коморе социјалне заштите Републике Србије са седиштем у Београду.

С’ тим у вези директор, Драгојло Минић, у циљу потпунијег остваривања права корисника на потпуну информисаност, учешће у доношењу одлука и слободан избор услуга, донео је дана 05.02.2020. године Одлуку којом је обавезао стручне раднике Центра да лиценце истакну и држе на видном месту у својим канцеларијама. На тај начин се корисницима гарантује потребан стандард у пружању услуга социјалне заштите и обезбеђује да исти приликом избора услуге буду информисани о чињеници да је услуга пружена од стране лиценцираног  стручног радника одређеног профила (дипл. правник, дипл. соц. радник, психолог, педагог и др.).

Више информација о условима и самом процесу лиценцирања можете видети на сајту Коморе социјалне заштите РС, на линку овде.


ЈАНУАР 2020. године

Посета заменика Заштитника грађана Центру за социјални рад “Трстеник” у Трстенику

Дана, 23.01.2020. године Центар за социјални рад у Трстенику имао је привилегију да угости заменика Заштитника грађана за права детета и родну равноправност, Јелену Стојановић, са њеним сарадником Марком Младеновићем. Разлог посете био је разговор са директором Центра, Драгојлом Минићем и запосленима на тему услова рада, недостајућих кадрова у Центру, степеном остваривања права грађана из области социјалне заштите, са посебним освртом на права детета и заштиту жртава насиља у породици.
Заменик Заштитника грађана, Јелена Стојановић је истакла изузетно позитивне утиске затеченим стањем у Центру и оценила састанак као вишеструко користан за обе стране. На самом састанку је изразила потребу и спремност да чује мишљење запослених у Центру на актуелне теме и о начину да се сарадња са канцеларијом Заштитника грађана додатно унапреди.
На задовољство радника Центра, заменик Заштитника грађана, Јелена Стојановић је апострофирала да је са разлогом посетила ову установу као прву након свог именовања, да је посета у свему оправдала очекивања и да ће јој као таква остати у сећању. Такође, показала је ширину да сугестије запослених у Центру прихвати и уврсти у даљу праксу рада канцеларије Заштитника грађана.
Посета Јелене Стојановић заједнички је окарактерисана позитивном праксом и новим листом и приступом сарадњи са органима старатељства.

Импресије о одржаном састанку у Трстенику можете погледати и кликом на линк сајта Заштитника грађана испод:
Заменик заштитника грађана у посети ЦСР у Трстенику