2016. година

Јавне набавке Центра за социјални рад “Трстеник”

Година: 2016.

___________________________________________________________________________________________________

Наручилац: Центар за социјални рад “Трстеник”

Број јавне набавке: 1/2016

Предмет јавне набавке: Куповина службеног путничког аутомобила

Врста предмета јавне набавке: Добра

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Рок за подношење понуде: 30.11.2016. год.

Датум објављивања: 22.11.2016. год.

Преузмите документацију:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору